Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• zakwaterowanie (2 noclegi: 11/12.05 i 12/13.05.2016); 
   w cenę noclegu wliczone jest śniadanie
• wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje oraz kawa, herbata podczas przerw)
• materiały konferencyjne

Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 2-os.
1150,00 zł (+23% VAT)
Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 1-os.
1400,00 zł (+23% VAT)
Koszt udziału w konferencji bez noclegów i śniadań 800,00 zł
(+23% VAT)

 

Opłacenie kosztów uczestnictwa

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, również przy ustaleniu hotelu zakwaterowania. Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz z numerem NIP w celu wystawienia faktury VAT.

Odzyskanie wniesionej wpłaty

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, zgłoszonej pisemnie w terminie do jednego miesiąca przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata może być zwrócona w wysokości 50% wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem Konferencji wniesione wpłaty nie będą zwracane. W przypadku nieprzyjęcia referatu opłata za udział w Konferencji może być zwrócona w całości.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia można dokonać wypełniając zamieszczoną tu Kartę zgłoszenia uczestnictwa albo pobierając plik w formacie pdf do wydruku. Wydrukowaną Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego pocztą lub faksem na nr: +48 41 3443784 do 20.03.2016.

 

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska