Organizatorzy Konferencji

PZITB+PSk

Terminy organizacyjne:

UWAGA! Zmiana terminów!

15.01.2016
Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu oraz streszczenia referatu na załączonej Karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną: http://www.rzeczoznawstwo2016.tu.kielce.pl
31.01.2016
Powiadomienie autorów o wynikach wstępnej kwalifikacji oraz podanie wytycznych
29.02.2016

Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną
Wytyczne dla autorów
20.03.2016
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa osób bez referatów
20.03.2016
Ostateczny termin płatności
31.03.2016
Ostateczna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy
15.04.2016
Zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego programu Konferencji oraz przesłanie programu do osób przyjętych na Konferencję
09.05.2016
Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx) 

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska