Organizatorzy Konferencji

PZITB+Psk

Prezentacje • Promocje • Sponsoring

W czasie obrad Konferencji przewidywana jest możliwość prezentacji sprzętu badawczego stosowanego do monitoringu obiektów budowlanych, a także nowoczesnych technologii budowlanych oraz sposobów napraw i wzmocnień konstrukcji. Organizatorzy proponują także możliwość promocji firm poprzez zamieszczenie materiałów reklamowych w publikacjach związanych z Konferencją oraz stoiska informacyjno-wystawiennicze w czasie trwania Konferencji.
Organizatorzy zapraszają również do sponsorowania Konferencji.
Lista sponsorów zostanie podana na stronie internetowej Konferencji i w materiałach konferencyjnych.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Promocji Firmy

  PROMOCJA/PREZENTACJA Cena jednostkowa
1 Prezentacja audio-wizualna sprzętu badawczego,
nowoczesnych metod wzmacniania, itp.
(1 moduł-20 min.)*
2000 zł
(+ 23% VAT)
2 Reklama kolorowa w materiałach konferencyjnych
(1 strona 165x235 mm, plus 5mm z każdej strony
na spad)
1000 zł
(+ 23% VAT)
3 Stoisko informacyjno-wystawiennicze*
(Eksponaty i plansze oraz niezbędne gabloty i stelaże Wystawca dostarcza, montuje i demontuje we własnym zakresie. Stoliki i krzesła znajdują się na miejscu.)
700 zł/m kw.
(+23% VAT)
4 Plansza reklamowa firmy wystawiona na sali obrad
(cena za 1 m kw.)
1000 zł
(+ 23% VAT)
5 Materiały reklamowe dla uczestników konferencji
(opłata za jeden rodzaj)
1000 zł
(+ 23% VAT)

* Cena nie obejmuje kosztów udziału w obradach konferencji, materiałów konferencyjnych, zakwaterowania oraz wyżywienia

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska