Organizatorzy Konferencji

PZITB+PSk

Program Konferencji obejmuje:

  1. Referaty zamawiane w formie wykładów
  2. Referaty zgłoszone przez uczestników nt. ciekawych ekspertyz
  3. Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty
  4. Prezentacje sprzętu diagnostycznego i materiałów do napraw i wzmocnień
  5. Prezentacje wydawnictw techniczno-naukowych
  6. Spotkania inżynierskie.

• Referaty, za zgodą autorów, mogą być wydrukowane w czasopismach inżynierskich o tematyce budowlanej

Miejsce i czas trwania Konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 11–13 maja 2016 r. w hotelu ORW „ECHO” w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy konferencji zakwaterowani będą w hotelu „ECHO” oraz w hotelach „UROCZYSKO” i „IBIS” (transport pomiędzy hotelem "IBIS" a hotelem "ECHO" zapewni organizator).  Rozpoczęcie konferencji 11 maja (środa) godz. 11:30  – zakończenie konferencji 13 maja (piątek) około godz. 15:00.

  Szczegółowy program Konferencji

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska