Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Zastępcy przewodniczącego:
Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
Mgr inż. Wiktor Piwkowski
Członkowie:
Mgr inż. Tadeusz Durak
Dr inż. Stefan Szałkowski
Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
Sekretariat:
Mgr Anna Pietraszek

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Budownictwa i Architektury
"Rzeczoznawstwo 2016"
25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
tel. +48 41 34 24 808
faks +48 41 34 43 784
e-mail: rzeczoznawstwo2016@tu.kielce.pl
www.rzeczoznawstwo2016.tu.kielce.pl

Konto bankowe:
PZITB O/Kielce, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50
nr: 22 1020 2629 0000 9202 0008 9482
z dopiskiem: "Rzeczoznawstwo 2016"

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska