Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ
Sekretarz:
Dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS
Prof. dr hab. inż. Wiesław BUCZKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI 
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
Dr inż. Robert GERYŁO
Prof. dr hab. inż. Zbigniew GRABOWSKI
Dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
Dr hab. inż. Marek IWAŃSKI, prof. PŚk
Dr hab. inż. Zbigniew JANOWSKI, prof. PK
Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA, prof. PG
Dr inż. Marian PŁACHECKI
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
Dr inż. Jacek SZER
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO
Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA

 

COPYRIGHT (C) 2015 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska