Cel Konferencji

Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców Budowlanych oraz pogłębianiu wiedzy kandydatów na Rzeczoznawców i Inspektorów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo-Techniczna stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego.
Dążenie do zapewnienia niezawodności obiektów powoduje, że prawie wszystkie obiekty budowlane w czasie projektowania, realizacji i eksploatacji muszą być kontrolowane. Szerzej powinien być także uwzględniany problem bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonej awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, które wymagają monitoringu od początku swojej eksploatacji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu: dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów i norm (np. Eurokody), zastosowania nowych programów i metod badawczych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także stosowania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry Inspektorów i Rzeczoznawców przygotowanych do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań.

Tematyka warsztatów

  1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego.
  2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  3. Ocena stanu technicznego, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
  4. Oddziaływania na konstrukcje i metody sprawdzania niezawodności.
  5. Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie.
  6. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.

* Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego wydane przez Organizatorów.

COPYRIGHT (C) 2014 "RZECZOZNAWSTWO 2016". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska